Måløy vidaregåande skule/Opplæringstilbod/YSK - yrkes- og studiekompetanse
CNC fres

YSK – modellen

Det offisielle namnet er no YSK, som er ei forkorting for yrkes og studiekompetanse.TAF er ei forkorting for tekniske og allmenne fag, og har vore nytta som namn sidan den første TAF-klassa vart starta i 1992. Ein vil difor ofte høyre at YSK modellen vert omtala som TAF modellen, ikkje minst i bedrifter og kommunar.

YSK-modellen ved Måløy vidaregåande skule fører deg i løpet av 4 år fram til både spesiell studiekompetanse og fagbrev. Under utdanninga kombinerer du arbeid i bedrift med å gå på skule. Dei første to åra har du status som elev, dei to siste er du i tillegg lærling med lærekontrakt.

Kvifor velja YSK ved  Måløy vidaregåande skule?

 • Du får eit godt grunnlag for høgare utdanning
 • Du får både fagbrev og  spesiell studiekompetanse, med fordjuping i realfaga matematikk, fysikk og kjemi
 • Du lærer å arbeide sjølvstendig etter eigne planar
 • Du lærer å samarbeide
 • Du får lærlingløn frå første dag på arbeid
 • Du følgjer bedrifta sitt arbeidsår
 • Dei tre første åra er det skule 3 dagar og praksisopplæring i bedrift 2 dagar i veka
 • Det fjerde året er det skule 2 dagar og praksisopplæring i bedrift 3 dagar i veka
 • I deler av skuleferiane er det opplæring i bedrift 5 dagar i veka. Du skal ha 5 veker ferie kvart år, som skal avviklast utanom skuletida.

Kva kan du verte?

Med eit YSK-vitnemål i lomma står dei aller fleste dører opne for deg, og du er klar for ei høgare utdanning på høgskule eller universitet. I tillegg har du eit fagbrev som kvalifiserer for yrkeslivet rett etter du er ferdig på vidaregåande skule.

Søknad om plass på YSK ved Måløy vidaregåande skule

 1. Søk om plass på www.vigo.no.  Ordinær søknadsfrist er 1. mars.
 2. Send samstundes søknad på eige søknadsskjema til Måløy vidaregåande skule seinast innan søknadsfristen 1. mars. Lenke til høgre.  Du må prioritere 3 bedrifter du kan tenkje deg som lærebedrift. I lenkja til høgre finn du oversikt over tilgjengelege lærebedrifter. Hugs å fylle inn karakterane frå 1. termin i 10 klasse. Legg ved dokumentasjon på karakterane  frå ungdomsskulen. Pass på at du skriv på  mobiltelefonnummeret ditt  og e-postadressa di. Skriv også litt om deg sjølv, t.d. interesser og hobbyar. Dersom du har arbeidserfaring så ta også det med. Det gjeld både lønna og ulønna arbeid.  Skriv kortfatta, maksimalt ei halv A4 side.
 3. Pass på at skulen sender inn standpunktkarakterane dine i slutten av mai/starten av juni. Det er desse karakterane som til slutt vert lagde til grunn for opptaket.
 4. Bedriftene får oversikt over alle søkjarane i lag med karakterpoeng ved 1.termin og søkjarane sine prioriterte lærebedrifter. Bedriftene vel likevel sjølv kven dei ønsker å kalla inn til intervju og kven dei vil tilsette som lærling. Det treng difor ikkje vere søkjarane med høgst poengsum som får tilbod om intervju og plass, sjølv om bedriftene får informasjon om poengsummen.
 5. Søkjarane vert kalla inn til intervju med aktuelle bedrifter. Ein representant frå skulen vert med ved desse intervjua.
 6. Avtale om læreplass mellom skulen og bedrifta må vere på plass for at du kan få tilbod om plass i YSK-tilbodet. Dersom du kan tenkje deg å søkje eit YSK tilbod bør du ta kontakt med skulen for meir informasjon.
 7. Dersom du ikkje får plass på YSK-tilbodet, vil andrevalet ditt verte gjeldande som fyrsteval. Du risikerer dermed ikkje å komme lengst bak i køen på andrevalet.

Generelt

For å gjennomføre YSKF på ein god måte bør du ha gode karakterar frå ungdomsskulen, særskilt i matematikk og naturfag. Like viktig som gode karakterar er det å ha tileigna seg gode  arbeidsvanar før ein tek til på vidaregåande skule.

YSK-retningar og fag

Måløy vidaregåande kan tilby desse retningane basert på den yrkesfaglege delen av opplæringa:

 • Helsefagarbeidar (YSK-Helse)

 • Naturbruk blå (YSK-Akva)

 • Teknikk og industriell produksjon (YSK-TIP)

Skulefag YSK-Helse

VG1

VG2

VG3

VG4

Matematikk 1T

Matematikk R1

Norsk

Norsk

Naturfag

Norsk

Historie

Samfunnsfag

Engelsk

Kroppsøving

Kroppsøving

Kjemi 2

HO-fag (Programfag)

Helsearbeidarfag(programfag)

Fysikk 1

 

 

 

Kjemi 1

 

Skulefag YSK-Akva

VG1

VG2

VG3

VG4

Matematikk 1T

Matematikk R1

Norsk

Norsk

Naturfag

Norsk

Historie

Samfunnsfag

Engelsk

Kroppsøving

Kroppsøving

Kjemi 2

Naturbruksfag, blå (Programfag)

Akvakulturfag programfag)

Fysikk 1

 

 

 

Kjemi 1

 

Skulefag YSK-TIP

VG1

VG2

VG3

VG4

Matematikk 1T

Matematikk R1

Norsk

Norsk

Naturfag

Norsk

Historie

Samfunnsfag

Engelsk

Kroppsøving

Kroppsøving

Fysikk 2

TIP-fag (Programfag)

Industriteknologifag(programfag)

Fysikk 1

 

 

 

Matematikk R2

 

 

Nærare opplysningar kan du få ved å vende deg til skulen.   

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Kari Silden Sølvberg
Avdelingsleiar
kari.solvberg@sfj.no
917 53 918

Relaterte lenker

Kåre Nordpoll
Koordinator YSK-Akva og YSK-TIP
kare.nordpoll@sfj.no
415 30 711

Elvida Grabus
Koordinator YSK-Helse
elvida.grabus@sfj.no
415 14 768

Dokument